Đóng lại

Dự Án Trồng Rau Qủa Sạch

Tác giả: Võ Đình Tùng
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Nhóm
Đà Nẵng
Ngày đăng: 02:27 - 15/12/2016
Lượt xem: 73
Đơn vị: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
Cung Cấp Rau Quả Sạch để đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân thành phố Đà Nẵng.
Nhu cầu rau quả sạch của thành phố Đà Nẵng đang thiếu , nhưng thành phố Đà Nẵng là một thành phố đáng sống bậc nhất của cả nước. Nên để đáp ứng nhu cầu đó thì nhóm em lên ý tưởng về dự án trồng rau sạch cung cấp cho thành phố.
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác