Đóng lại

Health Carer

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Mai
Lĩnh vực: Y tế
Cá nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06:18 - 15/12/2016
Lượt xem: 250
Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế (TP.HCM)
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
Những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công:
- Cải thiện được nền y tế Việt Nam trong mắt người dân. 
- Giúp cải thiện chất lượng sống của con người. 
- Tiết kiệm được thời gian trong cuộc sống bộn bề. 
- Giúp nâng cao nhận thức của người dân về sức khoẻ và tầm quan trọng của một cơ thể khoẻ mạnh. 
- Giúp đỡ những cá nhân đang cần sự giúp đỡ của xã hội để duy trì được cuộc sống.
Ý tưởng xuất phát từ: Gia đình trong ngành cũng như là từng đi khám bệnh ở bênh viện và thấy được thực trạng đó. 
 
 
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác