Đóng lại

Kết quả vòng Sơ loại

Ngày đăng: 03:11 - 27/12/2016
Lượt xem: 7.993
Cỡ chữ

Sau hai tháng triển khai, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 569 hồ sơ ý tưởng tham dự Vòng Sơ khảo, trong đó khu vực miền Bắc có 224 ý tưởng, khu vực miền Trung có 124 ý tưởng, khu vực miền Nam có 221 ý tưởng và 06 ý tưởng dự thi của sinh viên Việt Nam ngoài nước, nổi bật nhất là trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 53 ý tưởng. Những ý tưởng dự thi đã thể hiện khả năng khởi nghiệp của sinh viên trên nhiều lĩnh vực đa dạng, nhiều nhất là lĩnh vực thương mại – dịch vụ: 228 ý tưởng, tiếp đến là lĩnh vực sản xuất: 122 ý tưởng, lĩnh vực nông nghiệp: 67 ý tưởng, lĩnh vực công nghệ: 58 ý tưởng, lĩnh vực giáo dục: 48 ý tưởng, lĩnh vực y tế: 21 ý tưởng; lĩnh vực khác: 25 ý tưởng.

Từ 569 hồ sơ ý tưởng tham dự Cuộc thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 61 ý tưởng xuất sắc nhất hội tụ các tiêu chí về tính sáng tạo, tính khả thi, giá trị xã hội và sự trình bày khoa học để tham dự Vòng Chung khảo khu vực (có danh sách kèm theo). Vòng Chung khảo được tổ chức tại các khu vực cụ thể như sau: ngày 05-06/01/2017 tại Đà Nẵng; 13-14/01/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh và 16-17/01/2017 tại Hà Nội.

Kết quả cụ thể như sau: