Đóng lại
Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Star-up Student Ideas”
  • Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 04.6263.1831 - Điện thoại: 0906.056.160
  • Email: ytuongkhoinghiepsinhvien@gmail.com
  • Website: www.startupnation.vn
Gửi liên hệ về cho Start-up Student Ideas
Địa điểm Start-up Student Ideas