Đóng lại

Lớp học "ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, học tập"

Tác giả: Lê Võ Thu Uyên
Lĩnh vực: Giáo dục
Nhóm
Hà Nội
Ngày đăng: 12:56 - 15/12/2016
Lượt xem: 110
Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
*) Tính khả thi: Dự án có tính khả thi cao ( sau khi đã khảo sát cẩn thận và phân tích tình hình thực tế).
*)Tính ứng dụng:
Thời đại công nghệ thông tin và kinh tế tri thức đòi hỏi Giáo dục cần sự cải tiến trong phương pháp dạy và học.
Dự án giúp giải quyết 2 vấn đề bất cập của nền giáo dục hiện nay:
- Cách học truyền thống (đọc - ghi - chép) thường ít thu hút người học, khiến người học thụ động và khó xử lí thông tin.
- Rất nhiều giáo viên không được đào tạo bài bản cách tận dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, khiến bài giảng chưa biểu đạt hết nội dung hoặc chưa phát huy hết hiệu quả của cách học hiện đại.
*) Thời gian hòa vốn thấp.
Ý tưởng được  xuất phát:
- Từ thực trạng nền Giáo dục hiện nay
- Từ sự phát triển của Kinh tế- Xã học- Công nghệ thông tin
- Từ chính sự bất cập của thành viên gia đình trong công tác dạy học, thu thập, xử lí dữ liệu thông tin học sinh
 

Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác