Đóng lại

Mô hình cây thuốc trong trường học.

Tác giả: Đào Ngọc Dưỡng
Lĩnh vực: Y tế
Nhóm
Thanh Hóa
Ngày đăng: 08:23 - 14/12/2016
Lượt xem: 110
Đơn vị: Trường Đại học Hồng Đức
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
Dự án:  "Mô hình cây thuốc trong trường học" có thể triển khai thực hiện cho hầu hết các trường học, không chỉ vậy mô hình này còn áp dụng hữu ích cho các cơ quan, trụ sở, nơi làm việc..v.v...
Ý tưởng của nhóm xuất phát từ những lần chứng kiến bạn bè trong trường bị chấn thương hay bị các vết thương nguy hiểm nhưng thời gian di chuyển hay đợi bộ phận y tế rất lâu.
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác