Đóng lại

SẢN XUẤT NỒNG SẢN SẠCH TRÊN VÙNG TRỒNG LÚA KÉM HIỆU QUẢ

Tác giả: VŨ THỊ DUNG
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cá nhân
Hà Nội
Ngày đăng: 09:08 - 14/12/2016
Lượt xem: 48
Đơn vị: Học viện Hành chính Quốc Gia
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
Nếu được tập đoàn  xem sét phê duyệt thì có sự tham gia của đội ngũ kỹ sư  hướng dẫn kỹ thuật, sản phẩm được bao tiêu toàn bộ mặt khác do sản xuất nông nghiệp nên sẽ tạo việc ổn định cho người nông dân, tạo thay đổi tư duy manh mún thủ công sang một phương thức canh tác hiện đại, tiên tiến.
Ý tưởng xuất phát từ thực tiễn nhu cầu canh tác của người nông dân. Có những hộ gia đình muốn hình thành trang trại trên quy mô lớn tuy nhiên không có khả năng tài chính và diện tích canh tác  mặt khác  nhà nước đang xem xét phê duyệt cho tích tụ ruộng đất  trên quy mô lớn tạo nút mở  cho ngành sản xuất nông nghiệp nước ta 
 
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác