Đóng lại

Sản xuất và tiêu thụ nông-thủy sản sạch

Tác giả: Đoàn Thị Hạnh
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Nhóm
Hải Phòng
Ngày đăng: 01:45 - 15/12/2016
Lượt xem: 690
Đơn vị: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
Giải quyết được bài toán cần rau sạch an toàn ,trồng rau sạch tại nhà và cơ quan theo yêu cầu,  có xu hướng xuất khẩu  
Hạn chế được rủi do cho doanh nghiệp . 
Đảm bảo an ninh thực phẩm.
Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu cá nhân , nhu cầu của toàn xã hội, giải quyết đầu ra cho ngành thủy sản.
 
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác