Đóng lại
Ảnh chung kết toàn quốc 2016
Ảnh chung kết 2
Ảnh chung kết 3
Ảnh chung kết 4

Thông tin cuộc thi

Sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc; sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 3 thành viên, có thể là sinh viên ở cùng trường hoặc ở các trường khác nhau). Không giới hạn nhóm ngành dự thi.
VÒNG 1: SƠ KHẢO
Thời gian: Từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/12/2016 | Hình thức thi: Tác giả, nhóm tác giả gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dự thi trong đó có phần thuyết minh tại website: startupnation.vn.
Xem chi tiết
VÒNG 2: CHUNG KHẢO KHU VỰC
Thời gian: Từ ngày 20/12/2016 đến ngày 09/01/2017. | Địa điểm thi: Tổ chức thi tại 3 khu vực là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng
Xem chi tiết
VÒNG 3: CHUNG KẾT TOÀN QUỐC
Từ 06/02/2017 đến ngày 25/3/2017: Các ý tưởng lọt vào Vòng chung kết toàn quốc được đăng trên website: startupnation.vn để thu hút sự đánh giá của nhà đầu tư và nhận bình chọn từ xã hội. Từ 23/3/2017 đến 24/3/2017: Tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo tối đa 07 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 05 phút. Kết quả Cuộc thi được công bố trong Đêm tổng kết trao giải dự kiến ngày 25/3/2017, 03 ý tưởng xuất sắc nhất được trình bày trong đêm tổng kết, trao giải.
Xem chi tiết

Danh sách ý tưởng dự thi vòng chung kết toàn quốc