Đóng lại

MÔ HÌNH NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BĐKH (NƯỚC DÂNG NƯỚC NGẬP) CHO NGƯỜI DÂN XÓM NỔI PHÚC XÁ - BA ĐÌNH- HÀ NỘI

Sinh viên: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Đơn vị: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Lượt bình chọn: 102
Mã bảo vệ: Đổi mã
giới thiệu về nhóm tác giả
Bài viết mới nhất
Công việc chúng tôi đnag thực hiện!
Xem chi tiết
Các ý tưởng TOP 15 khác