Startup Nation – Khởi nghiệp quốc gia

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu người dùng chủ yếu trên Startupnation.vn bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng, email, số điện thoại (khi đăng ký người dùng). Đây là các thông tin mà Startupnation.vn cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký đồng thời giúp Startupnation.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký dịch vụ hoặc đang sử dụng thông tin trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các hoạt động dùng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo tới cho Startupnation.vn về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng nội dung trên Startupnation.vn

Website Startupnation.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
  • Gửi những thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng với website Startupnation.vn.
  • Ngăn chặn một số hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
  • Liên hệ với người dùng để giải quyết vấn đề trong trường hợp đặc biệt.
  • Không tự ý sử dụng thông tin cá nhân người dùng vào mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Startupnation.vn.
  • Trong trường hợp pháp luật yêu cầu: website Startupnation.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi được yêu cầu từ cơ quan nhà nước: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra. Ngoài ra, không có một ai có thẩm quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân.

Thời gian lưu trữ thông tin trên website Startupnation.vn

Những thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc người dùng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ thông tin. Chính vì vậy, mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng khác sẽ được bảo mật trên máy chủ của website Startupnation.vn nên người dùng có thể yên tâm sử dụng.

Cách thức người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Tất cả người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình khi đăng nhập vào tài khoản tại web Startupnation.vn. Nhiều trường hợp thành viên không thực hiện được việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trên website có thể liên hệ với hỗ trợ trực tuyến của web

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

  • Thông tin cá nhân của người dùng trên Startupnation.vn sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin người dùng của Startupnation.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.
  • Không sử dụng, cung cấp hay tiết lộ thông tin người dùng cho bên thứ 3 nào khi không có sự cho phép đồng ý từ cá nhân.
  • Trong trường hợp website lưu thông tin bị tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân Startupnation.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng.
  • Người quản lý Startupnation.vn yêu cầu người dùng khi đăng ký thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…., và bảo đảm về tính pháp lý của thông tin. Startupnation.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu tất cả thông tin người dùng đó cung cấp trong quá trình đăng ký ban đầu là không chính xác.
Liên hệ
0903.442.492