Báo chí viết về chúng tôi – StartupNation

Báo chí viết về chúng tôi:

Báo chính phủ http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291919.vgp
http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=291920
http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=291919
http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291920.vgp
Báo điện tử chính phủ http://baodientu.chinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291919.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291920.vgp
http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=291920
http://baodientu.chinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=291919
Cạnh tranh http://canhtranh.vn/Tra-loi-cong-dan/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291919.vgp
http://canhtranh.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291920.vgp
Cạnh tranh quốc gia http://canhtranhquocgia.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep/291920.vgp
Đại học bách khoa Đà Nẵng http://dut.udn.vn/TrangPhuHuynh/Tintuc/id/1069
Khoa điện điện tử http://kdientu.duytan.edu.vn/vi-vn/tin-tuc/vuon-uom-doanh-nghiep-da-nang/
Trường đại học Phạm Văn Đồng http://pdu.edu.vn/a/index.php?dept=14&disd=&tid=5324
Sáng tạo trẻ Đại học Duy Tân http://sangtaotre.duytan.edu.vn/hoat-dong/hoi-thi-giai-thuong/cuoc-thi-khoi-nghiep-startup-nation-vn-nhom-kinh-thong-minh-cho-nguoi-khiem-thi/
Sở tài chính tỉnh Kon Tum http://stc.kontum.gov.vn/Hướng-dẫn-nghiệp-vụ/Văn-phòng/ItemID/3159/View/Details.aspx
Tỉnh đoàn Cao Bằng http://tinhdoan.caobang.gov.vn/index.php?nv=news&op=Tin-tuc/Phat-dong-cuoc-thi-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-1169
Tỉnh đoàn Quảng Ngãi http://tinhdoan.quangngai.gov.vn/print.aspx?postid=4135
Tuổi trẻ sinh viên nông lâm http://tuoitre.tuaf.edu.vn/cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-start-up-students-ideas-nam-2016/
Chất lượng và cuộc sống http://www.chatluongvacuocsong.vn/phat-dong-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-start-up-student-ideas-lan-thu-i-d48218.html
Bộ kế hoạch và đầu tư http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=34918&idcm=49
http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=34918&i
Ukbe http://www.ukbe.cn/Góp-ý-Trao-đổi/Nghiên-cứu-Trao-đổi/ItemID/3159/View/Details.aspx
Đảng Cộng Sản https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phat-dong-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-412397.html
Đoàn Hội Cao Thắng https://doanhoi.caothang.edu.vn/Lich-Su—Truyen-Thong/68-40-nam-cuoc-chien-ve-quoc-1979—Ky-6_-Nhung-cuoc-chuyen-quan-cap-toc-50dd7d5085a41847c5f7cedc1b296291.html
Kênh 14 https://kenh14.vn/500-trieu-dong-va-hanh-trinh-trong-mo-7-ngay-tai-thung-lung-silicon-20161210035208646.chn
Sinh viên USA https://sinhvienusa.org/2016/12/11/thong-tin-chung-ve-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-start-up-student-ideas-lan-thu-i-nam-2016/
Thanh niên đường sắt https://thanhnienduongsat.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tin-tuc-su-kien/cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-khoi-nghiep-sinh-vien-start-up-student-ideas-lan-thu-nhat-nam-2016-1521.html
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang https://www.abavn.com/news/index.php?option=com_content&view=article&id=5944:cac-chuong-trinh-ho-tro-thanh-thieu-nien-khoi-nghiep&catid=21:y-kien&Itemid=116

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội: