Liên hệ

Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “START-UP STUDENT IDEAs”
  • Địa chỉ:64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: 0906.056.160 – Điện thoại: 04.6263.1831
  • Email: ytuongkhoinghiepsinhvien@gmail.com
  • Website: www.startupnation.vn