EASILY COMP – Máy xử lí rác hữu cơ thành phân bón

Sinh viên: Phạm Thị Ly Na
Đơn vị: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Lượt bình chọn: 3078
giới thiệu về nhóm tác giả
Nhóm tác giả gồm 3 sinh viên Đại học Duy Tân
1. Phạm Hữu Cường _ Khoa Điện – Điện tử
2. Huỳnh Như Hiền _ Khoa Đào tạo Quốc tế – Tài chính
3. Phạm Thị Ly Na _ Khoa Đào tạo Quốc tế – Marketing

Với dự án kinh doanh máy xử lí rác thành phân bón – Easily Comp, chúng tôi, những sinh viên năng động của trường Đại học Duy Tân mong muốn cung cấp một chiếc máy thiết thực giải quyết vấn đề trong cuộc sống, mang lại lợi ích kinh tế từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi, chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường chung và định hướng một lối sống lành mạnh cho người dân Việt.  Vì chúng tôi tin rằng cuộc sống bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất.