MÔ HÌNH NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BĐKH (NƯỚC DÂNG NƯỚC NGẬP) CHO NGƯỜI DÂN XÓM NỔI PHÚC XÁ – BA ĐÌNH- HÀ NỘI

Sinh viên: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Đơn vị: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Lượt bình chọn: 102