VÒNG 1: SƠ KHẢO

–  Thời gian: Từ ngày 16/10/2016 đến ngày 15/12/2016
–  Cách thức đăng ký
Bước 1: Tác giả, nhóm tác giả gửi đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dự thi trong đó có phần thuyết minh tại website: startupnation.vn

Bước 2: Bản chính thức các ý tưởng điền theo mẫu trong Thể lệ và gửi về:

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam
64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 6263 1831; Hotline: 0906 056 160
Phiếu khai thông tin dự án: tải xuống 

+ Ban Tổ chức thẩm định, công bố kết quả các ý tưởng được tham gia vòng 2 vào ngày 20/12/2016 trên website Cuộc thi.
–  Hoạt động hỗ trợ: Tổ chức 3 buổi tọa đàm quảng bá về cuộc thi và các tấm gương khởi nghiệp với sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức, đại sứ truyền thông, các chuyên gia tại 3 thành phố: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Thông qua tọa đàm nhằm giới thiệu về cuộc thi và thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên. Thời gian từ 01/11/2016 đến 05/12/2016.