VÒNG 3: CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

–  Thời gian: Từ 06/02/2017 đến ngày 25/3/2017
–  Địa điểm: Thành phố Hà Nội
–  Hình thức thi:
+ Từ 06/02/2017 đến 20/3/2017: Các ý tưởng tham dự Vòng chung kết toàn quốc được  đăng trên website: startupnation.vn để thu hút sự đánh giá của nhà đầu tư và nhận bình chọn từ xã hội. Kết quả bình chọn được dùng để tham khảo trong quá trình đánh giá, chấm giải ý tưởng.
+ Từ 23/3/2017 đến 24/3/2017: Tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng trước hội đồng giám khảo tối đa 07 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 05 phút. Kết quả Cuộc thi được công bố trong Đêm tổng kết trao giải dự kiến ngày 25/3/2017, 03 ý tưởng xuất sắc nhất được trình bày trong đêm tổng kết, trao giải.
Các hoạt động hỗ trợ:
+ Tổ chức cho thí sinh tham quan một số mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.
+ Tổ chức tọa đàm “StartUp – từ ý tưởng đến hiện thực” với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện các Quỹ đầu tư, các Tập đoàn kinh tế và các Startup trẻ, các sinh viên dự thi vòng chung kết toàn quốc.