Phân phối sản phẩm đồ gỗ nội thất

Tác giả: Đỗ văn Hùng
Lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ
Cá nhân
Lâm Đồng
Ngày đăng:
12:52 – 15/12/2016
Lượt xem:
7
Đơn vị:
Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Lượt bình chọn:

Xây dựng cửa hàng đồ gỗ nội thất tại nơi trung tâm tỉnh vừa trực tiếp bán lẻ và vừa kịp thời phân phối hàng cho các bên đối tác.Điều này rất quan trọng,ngoài vấn đề về chất lượng cũng như giá thành cạnh tranh. Thì vấn đề nguồn hàng phải đa dạng cung ứng kịp thời cho đối tác lại chưa được thỏa mãn.Ngoài việc những yếu tố cạnh tranh cần thiết thì việc chú trọng đến chất lượng dịch vụ cũng rất được chú trọng.Ngoài ra xin được nói thêm, dự án sẽ không chạy theo giá cả trung của thị trường.
Dự án được xuất phát từ  sự mạnh mẽ vào cuộc bảo vệ rừng của các cấp chức năng,điều này đã đạt được thành tích rất to lớn.Mà nhu cầu sử dụng trong tương lai lại rất lớn(cung sẽ không đủ cầu).Mà cách gải quyết hiện nay là nhập gỗ ngoại ,mà dòng họ có truyền thống sản xuất gỗ dạng này.Nên đề ra ý tưởng kinh doanh này.