Trung ương Đoàn phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, giai đoạn 2016 – 2021

Nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên. Sáng ngày 16/10, tai Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính tri, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự.
 
Cùng dự còn có các đồng chí: Đào Ngọc Dung – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh vã Xã hội; Phùng Xuân Nhạ – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chu Ngọc Anh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đông đảo các doanh nhân trẻ thành đạt, đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.
 
 
Năm 2016, Chính phủ chọn là năm Quốc gia khởi nghiệp và đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích khơi nghiêp. Đây chính là động lực quan trọng, thúc đẩy tinh thân khởi nghiệp, thổi bùng khát vọng làm giàu chính đáng, chủ động tham gia phát triển kinh tế của thanh niên Việt Nam.
 
 
 
Phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, giai đoạn 2016 – 2021
 
Theo Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, “Start up” – “Khởi nghiệp” là một từ được nhắc nhiều trong cộng đồng, xã hội, đặc biệt là thanh niên. Nhu cầu làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên gia tăng mạnh mẽ. Trở thành doanh nhân thàh đạt đang là ước muốn, mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn trẻ. Khát khao lập thân, lập nghiệp làm giàu bằng sức lực, tri thức đã và đang thôi thúc nhiều thanh niên hành động và khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong hành trình khởi nghiệp đầy thách thức, có nhiều bạn chưa thành công với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó việc thiếu sức trợ sức trong quá trình khởi nghiệp là nguyên nhân quan trọng.
 
 
Nhằm hỗ trợ thanh niên khác phục những khó khăn, thách thức trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tại buổi lễ, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã chính thức triển khai chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, giai đoạn 2016 – 2021 với 03 đối tượng trọng tâm: sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ. “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và kêu gọi mỗi bạn thanh  niên Việt Nam hãy suy nghĩ, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo khởi nghiệp và chủ động chuẩn bị hành trang cho quá trình khởi nghiệp. Mong các bạn sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trì, bền chí trong hành trình khởi nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.
 
 
Theo đó, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên khởi nghiệp thanh công. Tổ chức tìm kiếm và phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên. Hình thành cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp. Tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thành lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn. Kết nối các nguồn vốn, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp ủng hộ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Nghiên cứu, đánh giá quá trình thực hiện chính sách hiện hành đang được áp dụng để tham mưu, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành ban hành những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho thanh niên khởi nghiệp.
 
Muốn đam mê phải biết vượt qua thách thức
 
Tại Lễ phát động Chương trình Thanh niên Khởi nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng, truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên.
 
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tinh thần khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, niềm tin thị trường, niềm tin xã hội đã bước đầu thấm vào nhân dân và khẳng định, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi coi thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, Thủ tướng khẳng định: “Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác thanh niên, đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố, nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính tri, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”

 
 
Nói về vấn đề khởi nghiệp, Thủ tướng cho rằng, khởi nghiệp không chỉ là thiết lập các mô hình, ý tưởng sản xuất kinh doanh, đó có thể là khởi sự hành động trong các lĩnh vực khác nhau, hướng tới phục vụ cộng đồng, xã hội, giải quyết bài toán về con người và sự phát triển bền vững. Do vậy, giá trị của khởi nghiệp không chỉ là thành công tài chính của dự án kinh doanh mà còn là giá trị về xã hội, về tính nhân bản, đem lại sự khác biệt, được xã hội tôn trọng. “Khởi nghiệp là một trong những thước đo thành công của Chính phủ kiến tạo. Ngược lại, người dân, đặc biệt là lớp trẻ khởi nghiệp càng nhiều thì nền kinh tế càng năng động, chất lượng nguồn nhân lực được rèn luyện, nâng cao. Chưa bao giờ khởi nghiệp được sự quan tâm của Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị như lúc này. Chưa bao giờ khởi nghiệp có những điều kiện thuận lợi như lúc này”, Thủ tướng nói.
 
Chia sẻ với các doanh nghiệp trẻ, thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, Thủ  tướng mong các bạn trẻ có sự đổi thay, làm cho năng suất lao động tăng lên vì trên 50% dân số nước ta sống ở nông thôn; đồng thời khẳng định luôn quan tâm đến chương trình khởi nghiệp ở nông thôn.
 
 
Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã xác định 3 đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Chương trình khởi nghiệp vừa là mục tiêu đột phá, vừa là phương thức, phương tiện thực hiện 3 đột phá chiến lược nêu trên. Khẳng định các điều kiện khởi nghiệp đã sẵn sàng, Thủ tướng cho biết về 05 điều kiện khởi nghiệp bên trong, đó là: xây dựng Chính phủ kiến tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thể chế, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ, xây dựng các luật liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh khi Việt Nam có dân số vàng mà trong đó lớp trẻ Việt Nam rất năng động trong việc nắm bắt các ý tưởng mới, công nghệ mới. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp FDI sản xuất hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD giá trị xuất khẩu, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội, ý tưởng khởi nghiệp. Việt Nam ổn định về chính trị xã hội, có cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản, đoàn kết, thống nhất một lòng xây dựng đất nước, phát triển vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
 
“Với tư cách là Thủ tướng Chính phủ, tôi muốn nói với các bạn rằng Nhà nước rất quan tâm đến thế hệ trẻ, đồng hành cùng các bạn. Bởi vì các bạn vừa là tiềm năng lớn của tương lai, vừa là nguồn nhân lực của đất nước và là chủ nhân tương lai của đất nước ta. Đặc biệt, những chính sách mới ban hành hay sửa đổi đều nhằm mục đích tạo ra môi trường kinh doanh khởi nghiệp thuận lợi nhất cho các bạn. Nhưng khởi nghiệp thành công hay không chính là ở các bạn”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn.
 
 
Thủ tướng nói: “Tôi nghĩ ở đây có rất đông các bạn trẻ, những ai có ước mơ, hoài bão, muốn trở thành người thành danh trong nghề nghiệp của mình, thành chủ doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, muốn cống hiến cho xã hội trí lực và cống hiến hết sức tiềm năng bản thân mình thì phải cố gắng, vươn lên, khắc phục khó khăn để phát triển ngay khi còn ngồi ở giảng đường hay khi ra trường”. Đối với các bạn sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ hầu hết là thế hệ 9X, 8X, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ thêm, có nhiều bạn trẻ đến từ nông thôn, thành thị, muốn xông pha tham gia các hoạt động xã hội, phong trào tình nguyện, muốn bước chân trên con đường khởi nghiệp. Có thể có người thành công, có người kém may mắn nhưng điều quan trọng là các bạn dám sống với ước mơ của mình, có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện cho hành trình lâu dài này. Trên thế giới có những nhà khởi nghiệp ở tuổi 20, nhưng cũng có những nhà tỷ phú thành danh ở tuổi 40, như: Bill Gates…
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính tri, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành đối thoại với thanh niên, sinh viên
 
 
“Thước đo của khởi nghiệp không phải là doanh thu, không thành công thì cũng không thể gọi đó là thất bại. Có thất bại thì mới có thành công. Những người có ước mơ khởi nghiệp là người có ước mơ hoài bão. Giới trẻ cần phải khởi nghiệp, bước chân vào khởi nghiệp là dám sống với ước mơ của mình. Hạnh phúc không chỉ là kiếm được nhiều tiền mà quan trọng hơn sức lan tỏa của họ tạo ra cho xã hội và toàn thế giới. Dám sống đến cùng, thực hiện đến cùng những đam mê đó. Chính vì vậy muốn đam mê phải biết vượt qua thách thức”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyên các bạn trẻ.
 
Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hãy đồng hành với chương trình khởi nghiệp của thanh niên.
 
Cũng trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, ngành đã dành thời gian đối thoại trực tiếp với thanh niên, sinh viên và các bạn doanh nhân trẻ khởi nghiệp. Nhiều câu hỏi, băn khoăn của các bạn trẻ đã được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành giải đáp thoả đáng.
 
 
Ra mắt Hội đồng chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
 
Tại Lễ phát động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra mắt Hội đồng chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gồm 21 thành viên. Trong đó, thành viên Hội đồng là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, trí thức có nhiều uy tín và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, điều hành nền kinh tế của đất nước; các doanh nhân thành đạt là các chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước.
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến lễ ký kết
 
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp cho các bạn trẻ
 
 
 
Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long tặng hoa Hội đồng chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhân dịp ra mắt tại lễ phát động
 
 
Dịp này, Trung ương Đoàn đã ký kết thoả thuận hợp tác đồng hành với các Ngân hàng, Tập đoàn kinh tế, các tổ chức hỗ trợ Chương trình Thanh niên khởi nghiệp, trong đó Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với tổng số tiền cam kết 350 tỷ đồng, như: Công ty CP Ô tô Trường Hải cam kết hỗ trợ 200 tỷ đồng; Tập đoàn Geleximco cam kết hỗ trợ 100 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cam kết hỗ trợ 50 tỷ đồng. Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cam kết cung cấp nguồn vốn và gói giải pháp tài chính ưu đãi cho 200 dự án khởi nghiệp đáp ứng được tiêu chí lựa chọn của hội đồng và tiêu chí cấp tín dụng, tư vấn tài chính ưu đãi của ngân hàng. Công ty CP thực phẩm sữa TH (Tập đoàn TH) phối hợp cùng Trung ương Đoàn thúc đẩy quá trình hình thành và triển khai Đề án 100 hợp tác xã Dược liệu do Tập đoàn TH đầu tư xây dựng… Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) sẽ phối hợp cùng Trung ương Đoàn xây dựng Đề án “Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho Thanh niên khởi nghiệp” để trình Chính phủ và các cơ quan chức năng.
 
 
Nhằm hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, ngay sau chương trình ký kết hợp tác, Trung ương Đoàn đã quyết định trao vốn hỗ trợ cho 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên, mỗi dự án khởi nghiệp được nhận số vốn 50.000.000 đồng.
 
 
Được biết, trong thời gian tới, Hội đồng chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sẽ tư vấn, hỗ trợ cung cấp những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, và lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ.