tủ ATS tự động đóng cắt máy phát và lưới điện

Tác giả: Phạm Quốc Sĩ
Lĩnh vực: Khác
Cá nhân
Quảng Nam
Ngày đăng:
04:52 – 15/12/2016
Lượt xem:
2.031
Đơn vị:
Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung
Lượt bình chọn:

Tự động khởi động máy phát, đóng và cắt các thiết bị đóng cắt để cách ly điện giữa máy phát và lưới điện.