Các bước thông thường khi khởi nghiệp

Những mốc quan trọng trên con đường khởi nghiệp được Funders and Founders đúc rút qua Infographic dưới đây

 

Có thể chia quá trình khởi nghiệp thành 3 giai đoạn:

1. Từ ý tưởng thành sản phẩm thử nghiệm

Đây là giai đoạn đặt nền móng cho quá trình khởi nghiệp. Ở giai đoạn này, khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển sản phẩm để sớm tung ra thị trường. Trong quá trình phát triển sản phẩm, cần lắng nghe và thu thập ý kiến phản hồi từ người dùng để đánh giá mức độ thành công tương lai.

2. Thành lập công ty

Sau khi đã có sản phẩm và có một lượng khách hàng sử dụng, giai đoạn tiếp theo sẽ là thành lập công ty để mở rộng quy mô, phục vụ thị trường lớn hơn. Trong giai đoạn này, sáng lập viên cần tìm những người đồng hành có năng lực, chia sẻ quyền lợi với họ và tìm nhà đầu tư phù hợp.

3. Phát triển

Nếu công ty hoạt động tốt, sản phẩm được nhiều khách hàng sử dụng thì mở rộng công ty, chiếm lĩnh các thị trường khác. Đến thời điểm thích hợp có thể cân nhắc đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán giúp công ty có thêm nguồn vốn để dự trữ và phát triển.

Theo khoinghiep.hoclamgiau.vn