Cafe sách Chimsedimua

Tác giả: ĐOÀN HỮU CƯỜNG
Lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ
Cá nhân
Hải Phòng
Ngày đăng:
11:55 – 14/12/2016
Lượt xem:
23
Đơn vị:
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lượt bình chọn:

Giá cả phải chăng, cung cấp địa điểm, trang thiết bị hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tổ chức học nhóm cùng với chất lượng đầu sách sẽ là thế mạnh của dự án, bên cạnh chất lượng đồ uống, chất lượng phục vụ và bài trí, không gian luôn được đảm bảo.
Ý tưởng bắt nguồn do mô hình cafe sách chưa thực sự phát triển ở Hải Phòng