DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG: BẢO TÀNG HÀ NỘI

Tác giả: Nguyễn Võ Khánh Trang
Lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ
Nhóm
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:
06:31 – 15/12/2016
Lượt xem:
14
Đơn vị:
ĐHQG TP.HCM – Trường Đại học Kinh tế – Luật
Lượt bình chọn:

Bảo tàng Hà Nội do Liên danh GMP International GMbH-Inros Lackner AG (Cộng hòa Liên bang Đức) thiết kế,được thành phố Hà Nội chỉ định giao cho Vinaconex thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng cho công trình là 2.300 tỷ đồng.
Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần. Công trình có đầy đủ các công trình liên hoàn điện, nước, cảnh quan công trình… 
Bảo tàng Hà Nội là công trình lần đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư xây dựng đồng bộ từ phần vỏ đến nội dung trưng bày. Mặt khác, Bảo tàng Hà Nội được thiết kế trưng bày theo xu hướng Bảo tàng hiện đại trên thế giới, trong khi một số chuyên đề khi xây dựng kịch bản nội dung mang tính định hướng, hàn lâm khoa học, lịch sử nên việc truyển tải sang ngôn ngữ bảo tàng học gặp nhiều khó khăn. 
Hiện vật của bảo tàng còn hạn chế về chất lượng, chưa thể đáp ứng 100% theo kịch bản trưng bày. Thiếu hiện vật độc đáo, có giá trị thẩm mỹ, giá trị lịch sử văn hóa cao để Bảo tàng Hà Nội xứng tầm với bảo tàng trong khu vực.
Kế hoạch tổng thể cho công tác trưng bày do Bảo tàng lập và được chủ đầu tư phê duyệt từ năm 2009, tại thời điểm đó đã đáp ứng được thiết kế tổng thể trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Song khi đi vào thực hiện thiết kế chi tiết, có một số nội dung không còn phù hợp với đề xuất của Hội đồng tư vấn khoa học và chuyên gia nước ngoài.
Ngoài ra, một khó khăn khác của Bảo tàng là công tác sưu tầm hiện vật được thực hiện theo thể thức mua giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân nên gặp nhiều bất cập trong các công đoạn triển khai, biến động vế giá trên thị trường, chưa có quy trình thẩm định giá, cơ chế đặc thù cho việc mua bán, trao đổi hiện vật bảo tàng…