MÔ HÌNH NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BĐKH (NƯỚC DÂNG NƯỚC NGẬP) CHO NGƯỜI DÂN XÓM NỔI PHÚC XÁ – BA ĐÌNH- HÀ NỘI

Tác giả: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Lĩnh vực: Sản xuất
Nhóm
Hà Nội
Ngày đăng:
10:48 – 25/11/2016
Lượt xem:
323
Đơn vị:
ĐH Kiến trúc Hà Nội
Lượt bình chọn:
Hiện nay hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành thị, giữa thế kỷ này sẽ là 70%. Dân số thế giới hiện tại đã là 7 tỷ người và ước tính sẽ đạt 11,3 tỷ người vào cuối thế kỷ này.
Việc gia tăng dân số và đô thị hóa một cách nhanh chóng, liệu rằng có gây ra những biến đổi tiêu cực tới xã hội loài người. Điều đó sẽ chẳng cần chờ tới cuối thế kỷ 21 để biết câu trả lời.
Chắc chắn sẽ sẽ là một thảm họa, nếu chúng ta không có một tầm nhìn đúng đắn và dài hạn.
Chúng tôi những con người nhỏ bé, với những kiến thức còn phải trau dồi muốn đóng góp những sức nhỏ đó cho xã hội này thông qua dự án ” Nhà nổi thích ứng với BĐKH”
Thông qua dự án chúng tôi muốn chia sẻ thông điệp ” Kiến trúc hàn gắn vết thương đô thị”.
Chúng tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ lớn lao hơn thế để xây dựng một xã hội một thế giới xanh và  tốt đẹp.
– Thế giới cần tìm cách cung cấp đầy đủ lương thực và giáo dục cho tất cả mọi người mọi điều đó phải là tốt nhất.
– Sự phát triển phải đảm bảo không được tổn hại tới đất đai, khí quyển, hệ sinh thái.
– Nguồn năng lược được tái tạo và hướng đến nguồn năng lượng vô tận là năng lượng mặt trời.
– Một xã hột  đa dạng và sáng tạo, sự phân cách giaù nghèo sẽ còn những sẽ không có rào cản.