Nông nghiệp công nghệ cao IFF

Để nông nghiệp của bất kỳ quốc gia nào phát triển thì việc áp dụng công nghệ là tất yếu nhưng tùy vào những khu vực và điều kiện khác nhau mà nhiều công nghệ được áp dụng. Ở mỹ chúng ta rất ít thấy nhà kính thây vào đó mỹ nỗi tiếng với các cổ máy khổng lồ cơ giới hóa máy móc trong nông nghiệp, Vì ở đây Mỹ có những cánh đồng lớn chính sách tập trung ruộng đất cực kỳ hiệu quả. Với đất nước khô cằn Israel thì hoàn toàn khác điều kiện của họ lại quá nóng thiết nước nên công nghệ nhà màn nhà lưới là cực kỳ hiệu quả, kèm theo đó là tưới nhỏ giọt và phần mềm quản lý. Thấy được những điểm tương đồng trên IFF ra đời nhưng Việt Nam cũng có những nét riêng của mình điều này làm thách thức rất nhiều cho nhóm. Hạ tầng mạng lưới internet kém, độ phủ chưa nhiều khiến sản phẩm của IFF rất tốt ứng dụng trên di động hoàn thiện sớm nhưng khách hàng không cần đến. Qua thời gian phân tích dài nhóm mới đưa ra sản phẩm điều khiển từ xa bằng tin nhắn SMS trên điện thoại thông thường và phần mềm chuyên dùng không càn tới Internet cho thời điểm hiện tại. Để hiều hơn về khó khăn của nông nghiệp công nghệ cao và của nhóm rất mong mọi người xem qua một phóng sự nhỏ của kênh truyền hình FBNC