Nuôi tôm sinh thái

Tác giả: Huỳnh Như Ngọc
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cá nhân
Ngày đăng:
06:25 – 22/11/2016
Lượt xem:
51

Ý tưởng kinh doanh của nhóm có tên là Soc Trang Bio Shrimp. Tức là sẽ nuôi trồng tôm nước lợ trong rừng ngập mặn tự nhiên, nuôi tôm sinh thái tuân thủ các quy định: không sử dụng thuốc, hóa chất và kháng sinh nên sẽ cung cấp sản phẩm tôm nguyên liệu sạch cho thị trường (Lê Xuân Xinh va Nguyễn Trung Chánh, 2015); bên cạnh đó, góp phần vào việc bảo vệ và phát triển diện tích rừng ngập mặn (RNM) của tỉnh Sóc Trăng thích ừng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.