Nông trại vui vẻ

Tác giả: Trần Khánh Duy
Lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ
Nhóm
Bình Thuận
Ngày đăng:
06:23 – 15/12/2016
Lượt xem:
25
Đơn vị:
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận
Lượt bình chọn:

Là dự án để phát triển hình ảnh du lịch và trái thanh long sạch đến với mọi người.
Ý tưởng xuất phát là 1 người Bình Thuận tại sao ta lại không phát triển những gì mình đang có nhưng chưa được khác thác. VD: cây thanh long.