NoChildDown

Tác giả: Nguyễn Minh Quân
Lĩnh vực: Công nghệ
Cá nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:
02:41 – 15/12/2016
Lượt xem:
10
Đơn vị:
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM
Lượt bình chọn:

Dự án sử dụng ứng dụng điện thoại mang tên NoChildDown để thông báo cụ thể địa điểm, băng ghi hình, hình ảnh, thời gian cụ thể trẻ em bị bạo hành và ảnh hưởng bởi bạo lực 24/7 dựa trên mô hình hoạt động của ứng dụng trò chơi PokemonGo. Người sử dụng điện thoại sẽ có thể chụp hình, quay phim và đánh dấu địa chỉ cụ thể nơi xảy ra bạo hành trẻ em. Địa chỉ và địa điểm sẽ được gửi lên trang web chính của NoChildDown cũng như ứng dụng NoChildDown trên điện thoại của những người dùng khác. Với hình ảnh và phim quay được để xác định đối tượng bạo hành trẻ em và địa điểm cụ thể rõ ràng từ mọi điện thoại có ứng dụng NoChildDown nên cơ quan chức năng và các tổ chức vì quyền lợi trẻ em sẽ hành động nhanh chóng và dập tắt được nạn bạo hành một cách hiệu quả.
Ý tưởng của mình xuất phát từ khi mình tham gia cuộc thi Youth Summit về việc trình bày ý tưởng liên quan đến giáo dục cùng với tình trạng bạo lực trẻ em, bạo lực học đường và bạo lực gia đình gia tăng đến mức báo động. Các biện pháp ngăn cản và các hình phạt đều có đối với những trường hơp và vụ việc bạo lực đối với trẻ em. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả trước khi bạp lực trẻ em xảy ra. Với sự tiếp cận công nghệ nhanh chóng ngay lúc này, cũng với sự phát triển và thành công sớm của PokemonGo trong năm vừa qua. Mình đã áp dụng vào cho ýtưởng của mình. Mọi vị trí, thời gian, bằng chứng và vụ việc bạo lực trẻ em đều được ghi lại nhanh chóng và báo động nhanh chóng, tạo tiền đề cho việc xác định đối tượng bạo lức và bị bạo lực, nhanh chóng tiến hành bắt giữ, xử lý và cũng như ngăn chặn vụ việc bạo hành không xảy ra thêm lần nữa.