NHÀ THUỐC THÔNG MINH – INTERNET OF THINGS

Tác giả: NGÔ THỊ LAN
Lĩnh vực: Y tế
Cá nhân
Cần Thơ
Ngày đăng:
09:49 – 10/12/2016
Lượt xem:
75
Đơn vị:
Trường Đại học Tây Đô
Lượt bình chọn:

a) Mở nhà thuốc thông minh IoT (Kết nối Bác sĩ, Dược sĩ lâm sàng với người bệnh).
b) Liên kết các nhà thuốc thông qua cơ chế kết nối vạn vật Internet of Things. Để có toa thuốc phù hợp khí hậu thổ nhưỡng từng địa phương, từng vùng, từng khu vực.
c) Nghiên cứu thị trường và kết nối nhà sản xuất thu