Nhà ở cho người thu nhập thấp

Tác giả: Ngô Nguyễn Minh Tâm
Lĩnh vực: Khác
Nhóm
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:
06:19 – 15/12/2016
Lượt xem:
27
Đơn vị:
ĐHQG TP.HCM – Trường Đại học Kinh tế – Luật
Lượt bình chọn:

Nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại các đô thị dự báo đến năm 2020 là 1 triệu căn trong khi hiện nay mới chỉ đáp ứng hơn 10 000 căn/năm.
Các doanh nghiệp lại đăng kí xây dựng nhưng lại không thực hiện theo đúng chỉ tiêu, ví dụ như trong hai năm 2009-2010 doanh nghiệp đăng kí 150 dự án quy mô 5.659.740 m2 sàn, số vốn đầu tư 22738 tỷ đồng , hoàn thành 152,372 căn hộ, đáp ứng cho 640000 người . Thực tế này cho thấy số dự án và số doanh nghiệp đăng kí xây dựng nhiều nhưng lại làm không được bao nhiêu.
 Nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp hiện mới có 20% người lao động có chỗ ổn định. Yêu cầu dự báo đến năm 2020 cần 33,6 triệu m2 nhà ở cho 4,2 triệu người. (Hiện đang triển khai 59 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp với quy mô 66.950 căn hộ đáp ứng khoảng 30-40 vạn người).Do khoảng cách giữa cung và cầu còn rất lớn nên tại đô thị đang có 284.000 hộ đang sống trong nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, số nhà ở dưới 30m2 (dưới 7m2/người) là 1.131.000 căn hộ.
Không chỉ thất bại về mặt số lượng, nhiều dự án đang triển khai còn đưa ra mức giá quá cao so với mức sống của người dân đi ngược lại với mục tiêu nhà thu nhập thấp. Mặc dù đã có những chính sách hỗ trợ về lãi suất,.. nhưng với mức sống hiện tại, không nhiều những người có thu nhập thấp có khả năng chi trả cho một căn hộ như vậy.
Nhu cầu nhà ở của các hộ gia đình tiến triển dần theo thời gian, phụ thuộc vào các hoạt động tạo thu nhập, số người trong hộ và độ tuổi của họ… Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy phần lớn hộ thu nhập thấp sợ vay nợ, thích gắn bó với địa bàn đã sinh sống, khả năng đáp ứng nhà ở là vấn đề được ưu tiên nếu đời sống được cải thiện.