XÂY DỰNG TRUNG TÂM CAI NGHIỆN GAME ONLINE LIB

Tác giả: Phan Thị Thái An
Lĩnh vực: Sản xuất
Cá nhân
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:
05:08 – 15/12/2016
Lượt xem:
24
Đơn vị:
ĐHQG TP.HCM – Trường Đại học Kinh tế – Luật
Lượt bình chọn:

Những ngƣời nghiện game online không khác  gì  những  ngƣời  nghiện ma túy, họ sẵn sàng làm mọi thứ để đƣợc  chơi  game,  quên  ăn, quên ngủ, bỏ  học… chỉ tập trung  dán mắt vào màn hình. Điều này ảnh hƣởng xấu  đến sức  khỏe, rối  loạn nhịp sống sinh hoạt và nếu tình trạng này kéo dài thậm chí  có thể  dẫn đến tử vong.  Do  mãi  mê  chơi game, họ xa rời cuộc  sống thực  tế, chìm trong thế giới ảo. Bởi lẽ một điều, khi  chơi  game, tinh thần họ đƣợc giải  tỏa,  cảm  giác  chiến  thắng,  cảm thấy mình không phải  là một ngƣời thất bại mà là một vị anh  hùng,  oai  phong,  đƣợc  nhiều ngƣời  ngƣỡng mộ. Điều này giúp họ quên  đi  những  áp  lực,  mệt  mỏi, những việc  mà  họ  không dám đối mặt trong cuộc sống thực tế. Chính vì muốn có  cảm giác  này  mà  game  online đã lôi cuốn họ  vào  thế giới ảo.
Bên cạnh đó, đa phần các trò  chơi  trong game  thƣờng thì  mang  tính chất  bạo  lực, đấm đá, giết nhau theo  sở thích của ngƣời  chơi.  Từ  yêu thích,  say mê  trong trò  chơi có thể ảnh hƣởng đến tính cách bạo lực trong giới trẻ. Thậm chí, việc nghiện game  còn dẫn đến những tệ nạn trong xã hội nhƣ trộm cắp, giết ngƣời, cƣớp của…nếu những game  thủ thiếu tiền chơi game.
Nhận biết căn bệnh này đang trở nên ngày càng nghiêm trọng và  hậu  quả  mà nó mang lại không chỉ ảnh hƣởng đến  bản  thân,  gia  đình  mà  còn cả xã  hội.  Tuy  nhiên, hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh và  trên cả nƣớc thì chỉ có một vài trung tâm mở lớp  học cai nghiện game online. Nhằm đáp  ứng  về  nhu  cầu  cai  nghiện  game  online,  góp phần chung tay với xã hội để giải quyết tận  gốc  những  tác  động  tiêu  cực  do  game  online  mang  lại,  cũng  nhƣ  khuyến  khích giới  trẻ  phát  huy  những  mặt  tốt, những  điều học hỏi đƣợc từ game online, vận dụng  hiệu quả  vào  thực  tế  chứ không  phải  trở thành anh  hùng  của thế giới ảo.
Ngày nay, với sự phát  triển của khoa học  kĩ  thuật,  các  phƣơng  tiện truyền thông và internet dần trở thành một phần trong  cuộc  sống  của  con ngƣời. Mỗi ngày có đến hàng triệu ngƣời truy cập mạng đặc  biệt  là  giới  trẻ. Trong số đó, một  bộ  phận thanh thiếu niên quá  mải  mê với  internet, game  dẫn  đến tình trạng nghiện  ngập.

Trung tâm cai nghiện game online LIB  đƣợc  xây dựng trên khuôn viên rộng 3000 m2, với đội ngũ  chuyên  gia tâm lý, tƣ vấn,  giáo dục  với  thiết bị, cơ sở vật  chất  hiện đại  sẽ  đáp  ứng nhu cầu chữa bệnh nghiện game  chocác  đối tƣợng TP.HCM  riêng  và  các tỉnh lân cận nói  chung.