Xây dựng hệ thống các phòng khám răng hàm mặt tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tác giả: Vũ Minh Hoàng
Lĩnh vực: Y tế
Cá nhân
Thái Bình
Ngày đăng:
12:56 – 15/12/2016
Lượt xem:
5.456
Đơn vị:
Trường Đại học Y Thái Bình
Lượt bình chọn:

– Dự án dần đưa các cơ sở vật chất, kỹ thuật y tế hiện đại, đào tạo nhân lực có chuyên môn cao, thúc đẩy công tác xã hội hóa y tế nhằm mang lại khí thế mới, phá bỏ độc quyền và cơ chế xin cho, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển có hiệu quả dịch vụ y tế.
– Khắc phục tình trạng quá tải tại các bệnh viện, hỗ trợ mọi người dân được hưởng các chế độ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu, góp phần đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế công bằng, hiệu quả và có chất lượng, xây dựng môi trường hài hòa, bổ sung cùng các đơn vị khác, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, cùng phát triển.
– Với việc xây dựng quan hệ ứng xử văn minh, thanh lịch giữa thầy thuốc và bệnh nhân, đáp ứng đủ các năng lực chuyên môn, tạo được niềm tin và thiện cảm với bệnh nhân, nâng cao chất lượng phục vụ trong  ngành y tế.
Đứng trước thực trạng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, trong hoàn cảnh điều kiện kinh tế văn hóa xã hội ngày càng phát triển, người dân mong muốn được tiếp cận với những dịch vụ y tế có chất lượng cao với sự sẵn sàng chi trả của mình. Vì vậy cần thiết nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Đây là cơ hội cho ngành răng hàm mặt nói riêng và y tế Việt Nam nói chung để phát triển mạnh mẽ.