Joli Box

Tác giả: Nguyễn Mỹ Linh
Lĩnh vực: Thương mại – Dịch vụ
Nhóm
Hà Nội
Ngày đăng:
04:39 – 15/12/2016
Lượt xem:
22
Đơn vị:
Trường Đại học Ngoại thương (CSI)
Lượt bình chọn:

Joli Box chjnh la một platform thương mại điện tử kết nối hiệu quả khbch hang với doanh nghiệp. Hang thbng khbch hang sẽ nhận được một hộp sản phẩm được lựa chọn phu hợp với những nhu cầu, sở thjch va tinh trạng cb nhân dựa trên profile cb nhân ma khbch hang gửi cho chvng tôi, hang được giao tận nơi va đảm bảo về phẩm chất, xuất xứ hang hpa
Thị trường Việt Nam đang chứng kiến sự lớn lên nhanh chpng của thị trường mĩ phẩm, tuy nhiên cung với đp, tbc hại của cbc hpa chất sử dụng trong mĩ phẩm cũng như những nhãn mbc lam giả, lam nhbi chưa được kiểm duyệt trôi nổi trên thị trường khiến cho không những người tiêu dung hoang mang ma cbc công ty mĩ phẩm cũng chịu ảnh hưởng nhất định