một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh viên trường Cao đẳng Sư pham Sóc Trăng

Tác giả: Ngô Thị Kim Ngọc
Lĩnh vực: Giáo dục
Nhóm
Sóc Trăng
Ngày đăng:
12:31 – 14/12/2016
Lượt xem:
8
Đơn vị:
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Lượt bình chọn:

Tình trạng ô nhiễm môi trường và một số biện pháp khắc phục.
Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên và một số biện pháp bảo vệ môi trường .