Năng Lượng Vĩnh Cửu

Tác giả: Lê Thiên Phú
Lĩnh vực: Sản xuất
Nhóm
Ngày đăng:
03:42 – 16/11/2016
Lượt xem:
127

Trong quá trình thực tế . Khi sử dụng điện thoại hoặc laptop  pin cứ sụt giảm theo thời gian , em có suy nghĩ tại sao không thử chế tạo một loại pin có khả năng tự tái tạo năng lượng trong khi sử dụng . Và đem ý tưởng này phát triển thành hiện thực , sau đó đem vào các lĩnh vực để áp dụng