Trình độ chuyên môn là gì

Trình độ chuyên môn – Thành phần gia đình – Kỹ năng chuyên môn là gì

Trong các hồ sơ xin việc thường đề cập đến trình độ học vấn và trình độ chuyên môn. Tại sao lại như vậy ? hai khái niệm trình độ học vấn và trình độ chuyên môn có gì khác biệt ? Cách ghi trình độ kỹ năng chuyên môn trong hồ sơ sinh việc như thế nào ?

Trình độ chuyên môn là gì 

Trình độ chuyên môn là thuật ngữ nói về khả năng, năng lực của bạn có thể chuyên về mình lĩnh vực nào đó. Ví dụ sửa chữa máy tính, máy in, hay kỹ thuật điện, đó được hiểu là chuyên môn.

Trình độ chuyên môn được chia thành: Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp…

Cách ghi trình độ chuyên môn
Cách ghi trình độ chuyên môn 

Theo Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO). Trình độ học vấn đã đạt được của một người được định nghĩa là lớp học cao nhất đã hoàn tất trong hệ thống giáo dục quốc dân mà người đó đã theo học.

Tại Việt Nam, hệ thống giáo dục chia thành 12 lớp, trong đó: từ lớp 1 đến lớp 5 gọi là giáo dục tiểu học, từ lớp 6 đến lớp 9 là trung học cơ sở, lớp 10 đến lớp 12 là trung học phổ thông.

Cách ghi trình độ học vấn 

Trình độ học vấn sẽ được viết theo dạng x/12, 12 là tổng số lớp theo hệ thống giáo dục. x là số lớp bạn đã hoàn thành. Nếu trong trường hợp bạn đang đi học thì trình độ sẽ là x-1/12.

Ví dụ: Lớp học cao nhất bạn hoàn thành là lớp 9 và bạn không tiếp tục đi học nữa thì trong hồ sơ của bạn, trình độ học vấn của sẽ là 9/12. Trong trường hợp bạn vẫn còn theo học thì trình độ học vẫn sẽ trừ đi 1 tức là 8/12. Lưu ý, ở mục này, bạn không phải ghi đang học ở Trung học, Đại học, Trung cấp… phần này sẽ được ghi vào mục trình độ chuyên môn.

Ở trình độ chuyên môn, bạn không phải ghi đang học năm nào (ví dụ: học năm 2 Đại học). Mà chỉ ghi trình độ chuyên môn cao nhất mà bạn được đào tạo. Hoặc bồi dưỡng ở thời điểm mà bạn đang ghi vào hồ sơ.

Trình độ chuyên môn
Trình độ chuyên môn là gì 

Thông thường bên cạnh phần trình độ chuyên môn sẽ có chuyên ngành. Ví dụ nếu bạn tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế chuyên ngành Kế Toán thì bạn ghi trong mục trình độ chuyên môn là Cử nhân, chuyên ngành là Kế toán.

Mong bài viết này giúp bạn phân biệt được sự khác nhau giữa trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.