Đóng lại
Vòng chung kết toàn quốc
Số lượt bình chọn top 15 đến thời điểm hiện tại
1

EASILY COMP - Máy xử lí rác hữu cơ thành phân bón.

Tác giả: Phạm Thị Ly Na
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Lượt bình chọn
3.078
2

eKiD - Bộ giải pháp lập trình nhúng với bo mạch Arduino

Tác giả: Nguyễn Thiện Nhân
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: ĐHĐN - Trường Đại học Bách Khoa
Lượt bình chọn
2.781
3

BeeGlasses

Tác giả: Lê Nhật Hưng
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
Lượt bình chọn
2.385
4
Lượt bình chọn
1.613
5

Hệ sinh thái chung cư thông minh CyHome

Tác giả: Lê Xuân Tùng
Lĩnh vực: Công nghệ
Đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lượt bình chọn
775
6

S&E "Máng Ăn Tự Động Cho Heo"

Tác giả: Phạm Minh Công
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Đơn vị: ĐHĐN - Trường Đại học Bách Khoa
Lượt bình chọn
765
7

Tungtung.vn - Multiple choices online test on multiple platforms

Tác giả: Phan Thanh Tùng
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Lượt bình chọn
626
8

Thang Tiện Lợi ( convenient ladder)

Tác giả: Hoàng Tài
Lĩnh vực: Công nghệ
Đơn vị: ĐHQG TP.HCM - Trường Đại học Bách khoa
Lượt bình chọn
525
9

REDU| Mạng lưới giáo dục gia sư chất lượng cao

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Sang
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: ĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế
Lượt bình chọn
206
10

Nông nghiệp công nghệ cao IFF

Tác giả: Phan Thanh Phong
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Đơn vị: Trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM)
Lượt bình chọn
194
11

Dự án nuôi heo bằng trà xanh : "tea-ton"

Tác giả: Lê Nguyễn Hoài Thương
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Lượt bình chọn
142
12

Smodel

Tác giả: Nguyễn Thanh Hương
Lĩnh vực: Thương mại - Dịch vụ
Đơn vị: ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ
Lượt bình chọn
133
13

MÔ HÌNH NHÀ Ở THÍCH ỨNG VỚI BĐKH (NƯỚC DÂNG NƯỚC NGẬP) CHO NGƯỜI DÂN XÓM NỔI PHÚC XÁ - BA ĐÌNH- HÀ NỘI

Tác giả: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Lĩnh vực: Sản xuất
Đơn vị: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Lượt bình chọn
102
14

Bùn Vi Sinh

Tác giả: Phan Hồng Mức
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
Lượt bình chọn
67
15

Jobo - Ứng dụng tìm việc nhanh

Tác giả: Phan Tiến Nghĩa
Lĩnh vực: Công nghệ
Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam
Lượt bình chọn
14