Đóng lại

Hệ thống nông trại sạch theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP

Tác giả: Hồ Mai Ngân
Lĩnh vực: Sản xuất
Nhóm
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 06:43 - 15/12/2016
Lượt xem: 1.774
Đơn vị: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Lượt bình chọn:
Giới thiệu sản phẩm
HỆ THỐNG NÔNG TRẠI ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY, VÀ NHU CẦU CẤP THIẾT CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ AN TOÀN SỨC KHOẺ.
Bình luận Facebook
Các ý tưởng khác